Projekt Cashmere Vädur Viltgul

Steg 1:

15/9-2018

Parat dvärgvädur viltgul Örabäckens Jennie 94,5p  v.5104 h. R11

med Cashmere vädur madagaskar 

Kjell Kantarell 94,5p v.2071 h. D19

 

16/10-2018 födda 4 st ungar

 Unge v. 1                                                                                   

Unge v.2

  Unge h.1                                                                                       

Unge h.2

23/12 Nu är ungarna ca 8 veckor, det blev 2 av varje kön. Sparar 1 hane Karljohan och 1 hona Murkla.